In verband met de coronacrisis en de restricties voor evenemenenten is in gezamelijkheid besloten de regioroei wedstrijden in 2020 tot de zomer 2021 te annuleren.

We zien uit naar mogelijkheden in de zomer van 2021 of daarna. Te zijner tijd zal dat bekend gemaakt worden.

Blijf ondertussen roeien en bovenal in goede gezondheid!