Regiowedstrijden Amsterdam 2019

Tussen 25 april en 10 oktober organiseren de Amsterdamse burgerroeiverenigingen regiowedstrijden. Er worden vijf wedstrijden gehouden, door elke roeivereniging één:
drie op de Amstel, één op het Noorderamstelkanaal en één op de Bosbaan.
Hieronder meer informatie.

Je kunt de het reglement ook hier downloaden >>

Afstand
De afstand die geroeid moet worden varieert per vereniging waar de wedstrijd plaats vindt. De afstanden zijn minimaal 500, maximaal 1.000 meter. De organiserende vereniging bepaalt of er gekeerd moet worden tijdens de wedstrijd rond een keerboei of dat de afstand in een rechte lijn afgelegd dient te worden.

Soort wedstrijd
In de meeste gevallen zullen twee boten tegelijkertijd naast elkaar starten. In een enkel geval starten de boten met een korte tijdsspanne ertussen.

Aantal wedstrijden per dag
Elke ploeg roeit de afstand twee keer: een keer in de ene baan, een keer in de andere baan.

Boten en teams 
Er wordt gevaren in de volgende boottypes: C2x+, C4x+ en 4x+. In de categorieën Dames, Heren en Mix.  Een mix-ploeg bestaat voor tenminste de helft uit dames. Inschrijving alleen voor leden van burgerroeiverenigingen. Teams van studentenverenigingen zijn van de wedstrijd uitgesloten.

Kleding
Het is verplicht te roeien in wedstrijdtenue van de vereniging waar men roeit.

Inschrijven
De inschrijving moet voor elke wedstrijd opnieuw gebeuren en dient een week van tevoren binnen te zijn, zie de wedstrijden en aanmeldadressen hieronder. Vermeld bij inschrijving de naam van de ploeg, de namen van de ploegleden, hun geboortejaar, M/V en het boottype.

Kosten
De kosten per roeier zijn 5 euro, te voldoen op de dag van de wedstrijd zelf bij het wedstrijdsecretariaat. Alleen bij de finale op de Bosbaan betaalt ook de stuur 5 euro.

Wie wordt de winnaar
Per regiowedstrijd is er één overall winnaar per categorie. Daarnaast worden punten toegekend, die meetellen voor de definitieve einduitslag in de finale. 

Puntenverdeling: 1e plaats 3 punten, 2e plaats 2 punten, 3e plaats 1 punt.
Per meegedane wedstrijd krijgt elke ploeg sowieso 1 punt. De ploeg moet tenminste 50% zelfde roeiers hebben bij iedere wedstrijd om punten te halen voor de finale.

Prijs
Taart voor de winnende ploeg, bij de finale op de Bosbaan een blik.

De wedstrijden en opgeven

Zaterdag 25 april 14:00u bij RIC: regioroeien@ricamsterdam.nl 
Zaterdag 16 mei 14:00u bij Poseidon: roeien@rzv-poseidon.nl
Zaterdag 13 juni 14:00u bij De Hoop: regioroeien@karzvdehoop.nl
Zondag 5 juli 10:00u bij De Amstel: instructie@amstelroei.nl
Zaterdag 10 oktober 14:00u finale op de Bosbaan georganiseerd door Willem III; ledencommissaris@willem3.nl